Elektronická siréna je určena zejména pro varování obyvatelstva v případě mimořádných situací a krizových stavů a pro řízení opatření ochrany ohroženého obyvatelstva (například při povodních, evakuaci....).

Siréna splňuje požadavky na koncové prvky varování jednotného systému varování a vyrozumění hasičského záchranného sboru při mimořádných událostech, jakými mohou být velké požáry, povodně, chemické havárie a další. Obyvatele jsou upozorněni na možné nebezpečí.