Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním pro ozvučení obcí a měst je velmi spolehlivé zařízení, určené pro města a obce jako varovný informační systém nahrazující zastaralé drátové rozhlasy. Systém je určen k šíření informací o událostech ve měste nebo obci, informací komerčního charakteru a také k varování a vyrozumění obyvatelstva v případě mimořádných událostí - živelných pohromách, chemických haváriích, atd. Dosah vysílaní se podle členitosti terénu pohybuje do 10 km. Vzdálenější místa (spádové obce) nebo místa bez kvalitního signálu jsou řešena pomocí převaděče. Bezdrátový informační systém může také spolupracovat se stávajícím drátovým rozhlasem. Bezdrátový informační systém je možné plně zálohovat a je tedy funkční i v případě výpadku elektrické energie. Bezdrátový informační systém tak řeší kvalitní ozvučení měst a obcí a zároveň svým technickým řešením zajišťuje varování obyvatelstva i v případě nepřítomnosti obsluhy na obecním úřade.

Bezdrátový systém BIS II splňuje „Požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění“ dle č.j. MV-24666-1/PO-2008

  • Napojení na zadávací pracoviště složek IZS - JSVV
  • Napojení bezdrátového rozhlasu na čidlo, které zaznamená vysokou hladinu vody, únik   chemikálie, nebo jiné možné nebezpečí.
  • Možnost dálkového ovládaní prostřednictvím mobilního telefonu
  • Nejmodernější technologie - VYSOKÁ KVALITA
  • Zpracování projektové dokumentace a měření vf. signálu ZDARMA
  • Servis na celém území ČR